GÖREV

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

E. 2007/19-50

K. 2007/50

T. 7.2.2007

• İTİRAZIN İPTALİ ( BANKA KREDİ KARTI BORCUNDAN KAYNAKLANMASI VE DAVACININ BANKA OLMASI NEDENİYLE GÖREVLİ MAHKEMENİN GENEL MAHKEMELER OLDUĞU )

• BANKA KREDİ KARTI BORCUNDAN KAYNAKLANAN DAVA ( İTİRAZIN İPTALİ – DAVACININ BANKA OLMASI NEDENİYLE GÖREVLİ MAHKEMENİN GENEL MAHKEMELER OLDUĞU )

İÇTİHAT ÖZETİ : DAVA, 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 67. MADDESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. DAVA KONUSU UYUŞMAZLIK BANKA KREDİ KARTI BORCUNDAN KAYNAKLANMAKTADIR. DAVACININ BANKA OLMASI NEDENİYLE 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU’NUN 44. MADDESİ DİKKATE ALINDIĞINDA GÖREVLİ MAHKEME AÇIKÇA GENEL MAHKEMELERDİR.
DAVA DEĞERİNE GÖRE DAVAYA BAKMA GÖREVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN İSE DE BU MAHKEME İLE ARASINDA İŞBÖLÜMÜ İLİŞKİSİ BULUNAN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE USULÜNCE YAPILMIŞ İŞBÖLÜMÜ İTİRAZI DA BULUNMAMAKLA DAVAYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE BAKILMAYA DEVAM OLUNMALIDIR.
DAVA : TARAFLAR ARASINDAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDAN DOLAYI YAPILAN YARGILAMA SONUNDA; ADANA ASLİYE 2.TİCARET MAHKEMESİNCE DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV NEDENİYLE REDDİNE DAİR VERİLEN 28.02.2006 GÜN VE 2005/378-2006/61 SAYILI KARARIN İNCELENMESİ DAVACI/ALACAKLI VEKİLİ TARAFINDAN İSTENİLMESİ ÜZERİNE, YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 28.06.2006 GÜN VE 4898-7064 SAYILI İLAMI İLE;
( … DAVACI VEKİLİ, MÜVEKKİLİ BANKA İLE DAVADIŞI SABİT ZİLE ARASINDA AKDEDİLEN KREDİ SÖZLEŞMESİNDE DAVALININ DA KEFİL OLARAK YER ALDIĞINI, KREDİ BORCUNUN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE ALEYHLERİNE BAŞLANILAN TAKİBE DAVALI BORÇLUNUN İTİRAZI SONUCU TAKİBİN DURDUĞUNU BELİRTEREK İTİRAZIN İPTALİ, TAKİBİN DEVAMI VE %40 ORANINDA İCRA İNKAR TAZMİNATININ DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP VE DAVA ETMİŞTİR.
DAVALI VEKİLİ, AKDEDİLEN KREDİ SÖZLEŞMESİNİN TÜKETİCİ KREDİSİ OLDUĞUNU BİLDİREREK MAHKEMENİN GÖREVLİ BULUNMADIĞINI SAVUNMUŞTUR.
MAHKEMECE; DAVALI YANIN TÜKETİCİ SIFATINA SAHİP OLDUĞU GEREKÇESİYLE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİNİN ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ OLDUĞU BELİRTİLEREK DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ, HÜKÜM DAVACI YANCA TEMYİZ EDİLMİŞTİR.
DAVA KONUSU UYUŞMAZLIK BANKA KREDİ KARTI BORCUNDAN KAYNAKLANMAKTADIR.
TEMYİZ AŞAMASINDA 01.03.2006 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNUN 44. MADDESİNDE “BU KANUNUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA KART HAMİLİNİN TÜKETİCİ OLMASI HALİNDE 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN 22. VE 23. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN KART ÇIKARAN KURULUŞLAR TARAFINDAN KART HAMİLLERİ ALEYHİNE AÇILACAK DAVALARDA 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN GÖREV VE YETKİYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.
GÖREV KURALLARI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP, YARGILAMANIN HER SAFHASINDA RES’EN DİKKATE ALINMASI GEREKİR. GÖREV KURALLARININ KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASININ BİR BAŞKA SONUCU DA GÖREV KONUSUNDA TARAFLAR İÇİN BİR MÜKTESEP HAKKIN DOĞMAYACAĞI İLKESİDİR. NİTEKİM 4.2.1959 TARİHLİ VE 13/5 SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINDA BU İLKE ÇOK AÇIK VE KESİN BİÇİMDE VURGULANMIŞTIR. BU NEDENLEDİR Kİ, SONRADAN ÇIKAN BİR KANUNLA KABUL EDİLEN GÖREV KURALI GEÇMİŞE ETKİLİ BİR BİÇİMDE UYGULANIR VE DAVANIN AÇILDIĞI ANDAKİ KURALLARA GÖRE GÖREVLİ OLAN MAHKEME YENİ BİR KANUNLA GÖREVSİZ HALE GELMİŞ İSE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ZORUNLUDUR.
SOMUT OLAYDA DAVACININ SIFATINA GÖRE, DAVANIN GENEL MAHKEMEDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİNDEN 5464 SAYILI YASANIN 44. MADDESİ UYARINCA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMEK ÜZERE HÜKMÜN BOZULMASI GEREKMİŞTİR… ),
GEREKÇESİYLE BOZULARAK DOSYA YERİNE GERİ ÇEVRİLMEKLE, YENİDEN YAPILAN YARGILAMA SONUNDA, MAHKEMECE ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMİŞTİR.
HUKUK GENEL KURULUNCA İNCELENEREK DİRENME KARARININ SÜRESİNDE TEMYİZ EDİLDİĞİ ANLAŞILDIKTAN VE DOSYADAKİ KAĞITLAR OKUNDUKTAN SONRA GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
KARAR : DAVA, 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 67. MADDESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.
DAVACI/ALACAKLI BANKA İLE DAVA DIŞI BORÇLU SABİT Z.ARASINDA 10.06.2002 TARİHİNDE DÜZENLENEN KREDİLİ MEVDUAT HESABI ( KMH ) SÖZLEŞMESİNDE DAVALI/BORÇLU SEYFİ A.’NIN GARANTÖR SIFATIYLA İMZASI BULUNMAKTADIR.
ADANA 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2005/5425 SAYILI TAKİP DOSYASINDA DAVACI/ALACAKLI BANKA ASIL BORÇLU SABİT Z., GARANTÖR SIFATIYLA İMZASI BULUNAN SEYFİ A. VE HAYDAR Z. ALEYHİNE 23.06.2005 TARİHİNDE İLAMSIZ TAKİBE GİRİŞEREK 11.692.60 YTL ASIL ALACAK 608.98 YIL İŞLEMİŞ YILLIK %75 FAİZ-13.06.2005 T.DEN İTİBAREN- 30.45 YTL ®5.00 BSMV OLMAK ÜZERE TOPLAM 12.332.03 YTL ALACAK İÇİN TAKİBE GİRİŞMİŞ; ÖDEME EMRİ ASIL BORÇLU VE DİĞER GARANTÖR SABİT Z. İLE HAYDAR Z.’YE TEBLİĞ EDİLEMEMİŞ; GARANTÖR SIFATIYLA SÖZLEŞMEDE İMZASI BULUNAN BORÇLU SEYFİ A.’YA İSE 04.07.2005 TARİHİNDE BİZZAT TEBLİĞ OLUNMUŞTUR.
SEYFİ A. VEKİLİ VASITASIYLA 06.07.2005 TARİHİNDE İTİRAZ EDEREK; TAKİP İLE İLGİLİ BORCA İTİRAZ ETMİŞ; MÜVEKKİLİNİN ALACAKLI OLDUĞUNU İDDİA EDEN BANKAYA BÖYLE BİR BORCUNUN OLMADIĞINI, İLGİLİ KURUMCA ADANA 3. NOTERLİĞİNDEN GÖNDERİLEN 20.05.2005 TARİHLİ İHTARNAMEYE VERDİKLERİ CEVAPTA BORCA DAYANAK GÖSTERİLEN KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİNİN MÜVEKKİLİNİ TARAF YAPACAK YASAL ŞARTLARI İÇERMEDİĞİNİ, SÖZLEŞMEDEKİ TARİH, LİMİT VE FAİZ ORANININ SONRADAN DOLDURULDUĞUNU, HUKUKA AYKIRI HİLE VE HAKSIZ BİÇİMDE MÜVEKKİLİNDEN TAHSİL İMKANI SAĞLAMAK İÇİN BÖYLE BİR YÖNTEME BAŞVURULDUĞUNU, 4077 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANILDIĞINI, AÇIKÇA BİLDİRMELERİNE KARŞIN BANKACA MÜVEKKİLİ ALEYHİNE TAKİP BAŞLATILDIĞINI, BORCA DAYANAK GÖSTERİLEN SÖZLEŞMENİN BK.NUN İLGİLİ MADDELERİ VE RUHUNA AYKIRI OLDUĞUNU, YASAYA UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞ BİR SÖZLEŞME OLMADIĞINI, MÜVEKKİLİNİN SADECE LL. SAYFADA TEK BİR İMZASI OLUP, DİĞER SAYFALARDA İMZASININ OLMADIĞINI, SÖZLEŞMENİN LİMİT VE TARİH YAZILAN SAYFASINDA MÜVEKKİLİNİN İMZASI OLMADIĞINI, İMZASI OLMAYAN BU BÖLÜMLERDEN MÜVEKKİLİNİN SORUMLU OLMAYACAĞINI, TAKİBİN USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞUNU, ALEYHE YAPILAN TAKİBİN BORÇLU OLMADIKLARI İÇİN VE BORCA İTİRAZ ETTİKLERİNDEN DURDURULMASINI İSTEMİŞTİR. İTİRAZ ÜZERİNE BU BORÇLU HAKKINDAKİ TAKİBİN DURDURULMASINA 06.07.2005 TARİHİNDE KARAR VERİLMİŞ; 13.07.2005 TARİHİNDE DE AYNI YÖNDE KARAR OLUŞTURULMUŞTUR. TAKİP DİĞER BORÇLULAR YÖNÜNDEN DEVAM ETMEKTEDİR.
TAKİP DAYANAĞI KREDİLİ MEVDUAT HESABI ( KMH ) SÖZLEŞMESİNDE İLK SAHİFEDE 10.06.2002 TARİHİ VE 30030 HESAP NO, 20503677 MÜŞTERİ NO, 13.000.000.000 TL LİMİT YAZILI OLUP, İSKARPİNE KAŞESİ İLE ÜÇ ADET İMZA, 10 SAHİFEDE MÜŞTERİ SABİT Z. ADRES VE TELEFONLARI, LL. SAHİFEDE DE DAVALI SEYFİ A. İSMİ VE İKİ ADET İMZA- Kİ ADRES BİLGİLERİ BOŞ BIRAKILMIŞ BAŞKACA BİLGİ YOKTUR- VE GARANTÖR HAYDAR Z. ADRES, TELEFON VE İMZALARI İLE YİNE AYNI ŞİRKET -İSKARPİNO KAŞESİ- İLE BANKANIN ONAYI BULUNMAKTADIR.
DAVACI/ALACAKLI BANKA ELDEKİ DAVAYI 15.11.2005 TARİHİNDE AÇARAK İTİRAZIN İPTALİ İLE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİNDE BULUNMUŞTUR. AÇIKLAMALARINDA KULLANILAN KREDİNİN ŞİRKET BORÇLARI İÇİN ALINDIĞI, TİCARİ KREDİ OLDUĞU, BİREYSEL KREDİ OLMADIĞI İDDİASINA DAYANMIŞ; DAVADA 4077 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YERİ OLMADIĞINI BİLDİRMİŞTİR.
DAVALI/TAKİP BORÇLUSU GARANTÖR SEYFİ A. İSE VEKİLİ VASITASIYLA VERDİĞİ CEVAPLA SÖZLEŞMENİN 4077 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLDUĞUNU, MAHKEMENİN GÖREVSİZ OLUP, TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI NEDENİYLE GÖREVSİZLİKLE DOSYANIN TÜKETİCİ MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNİ VE DAVANIN REDDİ İLE İYİNİYETLİ OLMAYAN ALACAKLI BANKANIN %40′TAN AŞAĞI OLMAMAK ÜZERE TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİNİ SAVUNMUŞTUR.
MAHKEMECE TARAF DELİLLERİ TOPLANARAK, TARAF BEYANLARI DA ALINMIŞ VE HEYETÇE DAVANIN TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİNE İŞARETLE DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.
DAVACI ALACAKLI BANKA VEKİLİNİN TEMYİZİ ÜZERİNE KARAR ÖZEL DAİRECE İLK KARAR TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 5464 SAYILI KANUNUN 44. MADDESİ İLE YÜRÜRLÜKTEKİ 4077 SAYILI KANUNUN 22 VE 23. MADDELERİ HÜKÜMLERİ DE NAZARA ALINARAK BOZULMUŞ; BOZMA İLAMINDA DAVANIN TÜKETİCİ MAHKEMESİ GÖREVİNE GİRMEDİĞİ, DAVACININ ALACAKLI BANKA OLDUĞU VE DAVACININ BU SIFATINA GÖRE DAVANIN GENEL MAHKEMEDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİNE İŞARET EDİLEREK TİCARET MAHKEMESİNCE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ İÇİN KARAR BOZULMUŞ; DAVACI ALACAKLI BANKA VEKİLİ BOZMAYA UYULMASINI İSTEMİŞ; DAVALI TAKİP BORÇLUSU VEKİLİ TAKDİRİ MAHKEMEYE BIRAKMIŞTIR.
MAHKEMECE, İLK KARARDAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 5464 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DE DEĞERLENDİRİLEREK SÜRESİNDE YAPILMIŞ İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZI BULUNMADIĞINDAN GENEL MAHKEMEYE GÖNDERİLMEK ÜZERE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ OLANAĞININ DA KALMADIĞI VURGULANARAK ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMİŞTİR.
HÜKMÜ TEMYİZE DAVACI ALACAKLI BANKA VEKİLİ GETİRMEKTEDİR.
BÖYLECE SOMUT OLAYDAKİ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İLK KARARDAN SONRA, BOZMADAN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİREN 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU’NUN 44. MADDESİNİN NAZARA ALINMASI GEREĞİ VE GENEL MAHKEMELERİN KURAL OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU HUSUSU ÖZEL DAİRE VE MAHKEME ARASINDA UYUŞMAZLIK KONUSU DEĞİLDİR.
YEREL MAHKEME İLE ÖZEL DAİRE ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK; MAHKEMENİN DİRENME BİÇİMİNE GÖRE, TİCARET MAHKEMESİNİN İŞBÖLÜMÜ İTİRAZI YAPILMADIĞI HALDE GÖREVSİZLİKLE DOSYAYI GÖREVLİ BULUNAN GENEL MAHKEME OLAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERME YÖNÜNDE KARAR VERİP VEREMEYECEĞİ NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR.
İLKİN BELİRTİLMELİDİR Kİ, ELDEKİ DAVAYA TÜKETİCİ MAHKEMESİNCE BAKILAMAYACAĞINDA KUŞKU BULUNMADIĞI GİBİ BU HUSUS UYUŞMAZLIK KONUSU DA DEĞİLDİR. MAHKEME VE ÖZEL DAİRENİN DE KABULÜNDE OLDUĞU ÜZERE UYUŞMAZLIĞIN BANKA KREDİ KARTI BORCUNDAN KAYNAKLANMASI HALİNDE DAHİ DAVACININ BANKA OLMASI NEDENİYLE 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU’NUN 44. MADDESİ DİKKATE ALINDIĞINDA GÖREVLİ MAHKEME AÇIKÇA GENEL MAHKEMELERDİR.
TİCARET MAHKEMESİ İLE GENEL MAHKEME OLAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İSE İŞBÖLÜMÜ İLİŞKİSİ OLUP, USULÜNCE YAPILMIŞ BİR İŞBÖLÜMÜ İTİRAZI BULUNMAMAKTA BU NEDENLE ELDEKİ DAVAYA TİCARET MAHKEMESİNCE BAKILMASI GEREKMEKTEDİR.
BU NEDENLEDİR Kİ, MAHKEMECE DİRENME KARARININ GEREKÇESİNDE DE DAVACISI BANKA OLAN ELDEKİ DAVADA AÇIKÇA TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN DEĞİL GENEL MAHKEMELERİN DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN BULUNDUĞUNUN KABUL EDİLMESİNE KARŞIN BUNUNLA ÇELİŞKİ OLUŞTURACAK BİÇİMDE DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN TÜKETİCİ MAHKEMESİNE AİT OLDUĞUNDAN BAHİSLE DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.
BOZMA İLAMININ “SOMUT OLAYDA” İFADESİYLE BAŞLAYAN SON CÜMLESİNİN DAVACININ SIFATINA GÖRE, DAVANIN GENEL MAHKEMEDE GÖRÜLMESİ GEREĞİNE İŞARET EDEN SAPTAMASI YERİNDE İSE DE “5464 SAYILI YASANIN 44. MADDESİ UYARINCA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMEK ÜZERE HÜKMÜN BOZULMASI” ŞEKLİNDEKİ İFADESİ SEHVE DAYALI OLUP BOZMA METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.
SONUÇ OLARAK; DAVACININ SIFATINA VE SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNE GÖRE DAVAYA BAKMA GÖREVİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE AİT OLMAYIP, GENEL MAHKEMELERE AİTTİR. DAVA DEĞERİNE GÖRE DAVAYA BAKMA GÖREVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN İSE DE BU MAHKEME İLE ARASINDA İŞBÖLÜMÜ İLİŞKİSİ BULUNAN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE USULÜNCE YAPILMIŞ İŞBÖLÜMÜ İTİRAZI DA BULUNMAMAKLA DAVAYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE BAKILMAYA DEVAM OLUNMALIDIR.
YUKARIDA AÇIKLANAN TÜM NEDENLERLE; MAHKEMENİN GÖREVSİZLİĞE İLİŞKİN DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREKİR.
SONUÇ : DAVACI/ALACAKLI VEKİLİNİN TEMYİZ İTİRAZLARININ KABULÜ İLE YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE DİRENME KARARININ HUMK. 429. MADDESİ GEREĞİNCE GÖREV YÖNÜNDEN BOZULMASINA, BOZMA NEDENİNE GÖRE SAİR HUSUSLARIN BU AŞAMADA İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA, İSTEK HALİNDE TEMYİZ PEŞİN HARCININ YATIRANA İADESİNE, 07.02.2007 GÜNÜNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Reklamlar
Medeni Usul Hukuku kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: